25. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
05.12.2019. 10:24

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", бр. 1/19)

За среду 11.12.2019. године, у 10,00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ДВАДЕСЕТ ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
 

1. ПРЕСТАНАК И ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ
4. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА - ДЕЛА УЛИЦЕ ВАСЕ ПОПОВИЋА НА КП. БР. 431/179 КО ПОЖЕГА
7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ПИЛАТОВИЋИ, НА КП БР. 885/2 КО ПИЛАТОВИЋИ
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу