24. Седница СО Пожега (друга ванредна) - дневни ред и материјал
01.10.2019. 06:04

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За четвртак 03.10.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
-ДРУГУ ВАНРЕДНУ-
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

 

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 24. Седнице СО Пожега, 03.10.2019. године