23. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
08.09.2019. 23:53

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За четвртак 12.09.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О МАНДАТИМА ОДБОРНИКА
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ
4. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
5. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
6. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
7. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И ИЗВЕШТАЈЕМ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ И ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО РЕДОВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ
10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ СТАТУТА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
11. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У ЛИКВИДАЦИЈИ
12. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА


ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 23. Седнице СО Пожега 12.09.2019. године