22. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
23.06.2019. 22:53

На основу члана 32. и 33.  Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", бр. 1/19), 

за четвртак 27.06.2019. године, у 10:00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега 

с а з и в а м

ДВАДЕСЕТ ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ

 1. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. РАЗРЕШЕЊЕ И ИЗБОР ОРГАНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА (материјал и предлози на седници)
 3. НАЦРТ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
 5. ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
 6. НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСТУПАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ГИМНАЗИЈИ "СВЕТИ САВА" ПОЖЕГА, СТАНА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПОЖЕГИ, УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША БР. 18
 7. ОДЛУКА О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
 8. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 2019-2024
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018. ГОДИНУ - ЈП "РЗАВ" АРИЉЕ
 12. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ЈП "РЗАВ" АРИЉЕ
 13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ - ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ
 14. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ
 15. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ
 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА - УЖИЦЕ
 17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА
 18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
 20. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ - ЈКП "НАШ ДОМ" ПОЖЕГА
 21. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ, ЈП "РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА" ПОЖЕГА
 22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 23. ПРОГРАМ РАДА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА ЗА 2019/2020 ГОДИНУ
 24. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 25. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 26. РАЗНО

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО

Верица Богићевић

Преузмите комплетан материјал за седницу