21. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
29.03.2019. 08:34

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),


За четвртак 04.04.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ДВАДЕСЕТ ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ ПРИЗНАЊИМА
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
4. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О РЕФЕРЕНДУМУ И ГРАЂАНСКОЈ ИНИЦИЈАТИВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ЗБОРУ ГРАЂАНА
8. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
9. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
11. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
13. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
14. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
15. ИЗВЕШТАЈ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ
16. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
17. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
18. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
20. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 21. Седнице СО Пожега, 04.04.2019. године