20. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
01.03.2019. 09:56

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 07.03.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега


с а з и в а м
ДВАДЕСЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
4. ДОПУНА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА УЗ ЦЕНОВНИК , РЕД ВОЖЊЕ И СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА БЕСПЛАТНОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН СТАТУТ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА СА МИШЉЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
8. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ АНЕКСА УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
10. ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ – ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ЈП „РЗАВ „ АРИЉЕ
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
13. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ПОЖЕГА
14. ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ – ТО РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
15. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
17. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 20. Седнице СО Пожега, 07.03.2019. године