19. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
15.12.2018. 00:59

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 20.12 .2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега


с а з и в а м

ДЕВЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
5. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
6. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2017. ГОДИНИ
10. ОДЛУКА О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТAЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЧЛАНСТВУ УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ 3 ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА
12. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ТАКСИ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
13. ПРЕДЛОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
15. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
16. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
17. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
19. САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА СУБЈЕКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
20. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ
21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ
22. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИJЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
23. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
24. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
26. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ЗА:
- „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ У 2018. ГОДИНИ,
- ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ У 2018. ГОДИНИ И
- ЗА „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ У 2018. ГОДИНИ И
- ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ ЗА:
- „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ,
- „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ ЗА 2019. ГОДИНУ И
- „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
27. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПОЖЕГА
28. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАКИОНИЦА
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА ДОО „ЕВОЛВА“ ПОЖЕГА
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА МИТРОВИЋ МИЛИНКА И МИТРОВИЋ ЖЕЉКА ИЗ ПОЖЕГЕ
31. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
32. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
33. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 19. Седнице СО Пожега, 20.12.2018. године