18. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
08.10.2018. 02:20

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 11.10.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
  
с   а   з   и   в   а   м

ОСАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ 
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 5. ОДЛУКА  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКВИРУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ
 7. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 11. ОДЛУКА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
 12. САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 13. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 14. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници) 
 15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 16. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СО

                                                                                                     Зорица Митровић


Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 18. Седнице СО Пожега, 11.10.2018. године