17. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
20.07.2018. 10:53

За четвртак 26.07.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м


СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
5. ОДЛУКА О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПД „СПОРТСКИ ОБJЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА ПД „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ доо ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ
7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
8. СТАТУТ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
9. ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“, ПОЖЕГА, ЗА 2018. ГОДИНУ
10. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
12. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

 

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 17. седнице СО Пожега, 26.07.2018. године