16. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
25.06.2018. 23:43

За четвртак 28.06.2018. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

1. ЗАПИСНИЦИ СА ЧЕТРНАЕСТЕ И ПЕТНАЕСТЕ (прве ванредне) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
5. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
8. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ
9. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ
10. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
11. САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
14. ПРЕДЛОГ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
15. ФИНАНСИЈСКИ И НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РАДУ ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊЕА У ПОЖЕГИ ЗА 2017. ГОДИНУ
16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
18. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
19. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
21. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
22. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
23. ПРОГРАМ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
24. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
25. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
26. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
27. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 16. Седнице СО Пожега, 28.06.2018. године