14. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
23.03.2018. 09:51

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

 

За четвртак 29.03.2018. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ЧЕТРНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
 3. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“
 5. ОДЛУКА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У УДЕО ОПШТИНЕ У КАПИТАЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД
 6. ОДЛУКА ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ – КОРИСНИК ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ, ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖЕГА – ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА    О    АУТОБУСКИМ    СТАЈАЛИШТИМА        УЗ    САГЛАСНОСТ    МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  ЗА  2017.  ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 11. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 14. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
 15. ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 16. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Културни центар Пожега - у ликвидацији
 17. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Спортски објекти“ ДОО Пожега – у ликвидацији
 18. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ J.П. Дирекција за изградњу - Пожега, Пожега - у ликвидацији
 19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
 20. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 21. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 23. РАЗНО

 

ПРЕДСЕДНИК СО,

Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 14. Седнице СО Пожега 29.03.2018. године