13. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
26.01.2018. 14:18

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 01.02.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ТРИНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА
3. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛИКВИДАЦИЈИ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛИКВИДАЦИЈИ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
9. ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ЦЕНТРАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА
10. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
11. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС – „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ДОО У ЛИКВИДАЦИЈИ
12. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС- „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
13. Извештај о спроведененим радњама после усвајања почетног ликвидационог извештаја Ј.П. „Дирекција за изградњу – Пожега“ у ликвидацији, Пожега
14. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА, ЗА 2018. ГОДИНУ
15. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ на текст Анекса уговора ОПУ-159/2017 од 20.3.2017.године.
16. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
18. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 13. Седнице СО Пожега 01.02.2018. године