11. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
24.11.2017. 09:25

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 30.11.2017. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ЈЕДАНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА


са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О ОТПИСУ ДУГА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ А.Д. НОВИ САД
4. СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
5. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
7. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 11. Седнице СО Пожега 30.11.2017. године