10. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
27.10.2017. 06:28

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр.

За четвртак 02.11.2017. године, у 10,00 сати

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ДЕСЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
 3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ОДЛУКА О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА"
 7. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО- КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ ОЛГА ЈОВИЧИЋ –РИТА“, ПОЖЕГА
 9. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
 10. ПРВИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 11. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ЗЕМЉИШТА РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА – МАРКОВИЋ Б. ДРАГОСЛАВ, ПОЖЕГА
 12. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 14. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК,

Зорица МитровиЋ

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 10. Седнице СО Пожега 02.11.2017. године