Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ
24.06.2022. 23:57

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ

Предмет Јавног позива

Члан 1.

Предмет Јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Пожега у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Пожега, кроз реализацију ове мере планиране Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2022. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавни позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на постицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

Висина и намена подстицајних средстава

Члан 2.

Укупна средства која ће бити додељена по Јавном позиву износе 17.300.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о ребалансу буџета општине Пожега за 2022. годину, а намењена за подстицаје следећих инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства:

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми