Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ОПШТИНЕ У ОДНОСУ 1:2
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ОПШТИНЕ У ОДНОСУ 1:2
06.04.2021. 13:21

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА АСФАЛТИРАЊЕ   ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ОПШТИНЕ У ОДНОСУ 1:2

 

Општина Пожега је својим буџетом за 2021 год. одвојила средства у износу од 15.360.000,00 дин. за асфалтирање некатегорисаних  путева уз заједничко учешће грађана и Општине,  у односу 1:2.

Позивају се месне заједнице или групe грађана  које желе да асфалтирају свој пут уз сопствено учешће и учешће Општине да се пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен  до 15.05.2021 год.

Ради учешћа на конкурсу месна заједница или група грађана прилаже:

  1. Захтев  у коме ће описати локацију и дужину предметног пута , број домаћинстава који користе пут , значај пута  и  висину сопствених средстава за учешће у заједничком финансирању асфалтирања пута.
  2. Пројекат реконструкције предметног пута или предмер и предрачун радова за реконструкцију предметног пута оверен од стране стручног лица.

Захтев  доставити Општини Пожега-Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте, на писарницу  општине до 15.05.2021 год.

Услови конкурса: На конкурс могу да се јаве:

Група грађана ( мин .3 домаћинства) или месна заједница.

Минимално учешће грађана је  200.000,00 дин. а максимално учешће је 1.250.000, 00 дин. Доказ: оверени списак грађана и висина учешћа , појединачно и укупно.

Захтеви чије је учешће мање од 200.000,00 дин. неће се разматрати

Критеријуми  за доделу опредељених буџетских средстава уз учешће грађана су:

  1. Висина средстава  грађана односно МЗ.                                      
  2. Значај путног правца за МЗ и општину                                                     
  3. Број домаћинстава која користе  пут                                             
  4. Да ли је до сада месна заједница добијала средства за заједничко финансирање реконструкцију –асфалтирање пута.                      

По завршетку конкурса општина ће донети одлуку о додели средстава по захтевима, на основу дефинисаних критеријума и сачињене ранг листе и  о томе писмено обавестити све учеснике.

Група грађана или М.З. који  одлуком општине , добију средства  су у обавези да своје учешће у новцу уплате на уплатни рачун јавних прихода општине у року од 15 дана од дана писменог обавештења о додели буџетских средстава.

Општина ће спровести  Јавну набавку за радове   након уплате учешћа групе грађана или месне заједнице који,  по одлуци општине учествују у заједничком финасирању асфалтирања пута.  Ако Група грађана или месна заједница не уплати своје учешће до назначеног рока исти ће бити елиминисани а средсва ће се доделити следећем са ранг листе.  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ   ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ОПШТИНЕ У ОДНОСУ 1:2 - Преузми