Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
13.07.2020. 08:46

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву набавком грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта

I Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела 5 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији Општине.
Помоћ намењена интерно расељеним лицима кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима док су расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: корисник).
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (словима: стоосамдесетчетирихиљадединара), по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

Пратећа документација

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац за пријављивање - Преузми

Изјава подносиоца пријаве - Преузми