Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години
13.01.2020. 13:43

На основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.16/19) и Одлуке о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.2/17, 14/18), Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу општине Пожега, дана 13.01.2020. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу новчаних средстава

за финансирање вантелесне оплодње у 2020. години

I

Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Пожега за 2020.годину, у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут.

II

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

  • да пар има држављанство Републике Србије;
  • да пар има пребивалиште на територији општине Пожега најмање годину дана пре дана подношења захтева;
  • да пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, акојеженамлађаод 42 године;
  • да је пар, уколико је жена млађа од 42 године, искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми