Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2020. години
ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2020. години
10.01.2020. 10:56

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 8. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16, 8/17), Решења Комисије за контролу државне помоћи РС број 401-00-00182/2019-01/2 од 26.12.2019.године, члана 55. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 1/19), и Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину ("Службени лист општине Пожега", број 16/19), председник општине Пожега, дана 10.01.2020.године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2020. години

 

  1. Намена и износ средстава

Конкурс се расписује ради суфинансирања пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Пожега; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју науке, развоју спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи; унапређењу медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Пожега за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, општина Пожега опредељује из буџета средства за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања,  у износу од 7.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту производње медијских садржаја из области јавног информисања, а који ће бити суфинансиран средствима из буџета општине Пожега износи 10.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 3.750.000,00 динара.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје најкасније до 31.12.2020. године.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање - Преузми

Образац 1 - Буџет пројекта - Преузми