Насловна | Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу
13.12.2019. 15:07

На основу Правилника о условима и мерилима за извор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и поступку и начину рада Комисије 01 број 020-347-5/19 од 29.11.2019. године и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и општине Пожега (у даљем тексту: Општина) заведеног код Комесаријата под бројем 9-9/983 од 16.09.2019. године, а код Општине под бројем 01 број 020-347-4-19 од 11.09.2019. године, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опрему за поправку и адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању (у даљем тексту: Комисија), дана 29.11.2019. године доноси

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ИЗВОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМЕ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми