Насловна | Јавни позив за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана општине Пожега
Јавни позив за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана општине Пожега
06.12.2019. 12:28

ЈАВНИ ПОЗИВ

Удружењима грађана, да предложе своје представнике за кандидате, односно појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана општине Пожега.

ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН И ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ЈАВНОСТИ У ЊЕГОВОЈ ИЗРАДИ?

Локални антикорупцијски план (ЛАП) је документ који усваја свака локална самоуправа, у ком се утврђују ризици од корупције у раду локалних јавних институција и предвиђају активности на отклањању тих ризика. ЛАП превентивно делује на настанак корупције, кроз повећање транспарентости у раду јавних институција, јачање контроле над радом јавних служби, увођење критеријума за доношење одлука, као и кроз активније укључивање јавностиу доношење одлука. Квалитетан ЛАП и његова ефикасна примена треба да допринесу уштеди и рационалном коришћењу јавних ресурса и бољем остваривању интереса и потреба локалне заједнице.

Општина Пожега је одлучила да отпочне рад на антикорупцијском плану и да формира тело надежно за његово праћење.

Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије (СКГО), чинити представници локалне самоуправе који се баве областима које су наведене у Моделу. Радна група ће имати и чланове, представнике грађана, односно организација цивилног друштва.

Укључивање представника грађана, односно организација цивилног друштва је од велике важности за квалитет сваког ЛАП-а, јер они информацијама којима располажу, као корисници услуга градских институција и као представници јавности, имају корективну улогу перспективи из које јавни службеници посматрају одређене надлежности и услуге Града. Осим тога, укључивањем представника јавности у израду ЛАП-а, он постаје документ целе локалне заједнице, а не само локалне самоуправе. 

Чланови (представници удружења или појединци) који се бирају на основу овог јавног позива треба да испуне одређене услове.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Комплетан текст Јавног позива - Преузми