Насловна | ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ И ПУТНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ ,, Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ И ПУТНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ ,, Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“
27.09.2019. 14:46

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ И ПУТНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ ,, Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“

            Пројекат,, Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода, одсговорности и транспарентноси јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“, финансира Европска унија у оквиру Програма Exchange 5, из  алокације за ИПА 2014 а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе ( МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из срестава Европске уније (CFCU . Пројекат спроводе општине Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани.

            У складу са обавезним активностима на пројекту општина Ариље објављује јавни позив за ангажовање у општинама Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани по 4 лица  са територије своје општине који ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону и путну мрежу на територији своје општине у трајању од 3 месеца. Ангажована лица ће радити на прикупљању података за канализациону и путну мрежу на територији своје општине. Општина Ариље ће у сарадњи са експертима који су ангажовани кроз пројекат дефинисати које је све податке потребно прикупити. Изабрана лица ће бити у обавези да похађају интерну обуку о прикупљању података и коришћењу опреме.

            Позивају се сва физичка лица са подручја општине Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани , која су незапослена, да у периоду од 25.09.2019. године до 10.10.2019. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Ариље.

            Општи услови које кандидат треба да испуњава:

            - да је незапослено лице

            -  да је држављанин Републике Србије;

            -  да има најмање 18 година;

            -  да има минимум средњу стручну спрему ( IV) степен;

             -  да има пребивалиште  на територији општине где ће бити ангажован;

            - да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак , односно да кандидат није кажњаван.

            Посебни услови које кандидат треба да испуњава                          

            - да обавезно познаје рад на рачунару ( Microsoft office);

            - да има добре комуникационе вештине;

            - да поседује флексибилност за тимски рад.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Изјава - Преузми