Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2019. години
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2019. години
18.01.2019. 12:01

На основу члана 22. Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.14/18) и члана 2. Одлуке о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.2/17, 14/18), Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу општине Пожега, дана 18.01. 2019. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу новчаних средстава
за финансирање вантелесне оплодње у 2019. години

I

Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Пожега за 2019. годину, у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут.

II

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

 • да пар има држављанство Републике Србије;
 • да пар има пребивалиште на територији општине Пожега најмање годину дана пре дана подношења захтева;
 • да пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, ако је жена млађа од 42 године;
 • да је пар, уколико је жена млађа од 42 године, искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.

III

Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

 • захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из средстава буџета општине Пожега (образац се преузима на писарници Општинске управе или званичној интернет презентацији општине- www.pozega.org.rs),
 • извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар остварује заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи (у случају ванбрачне заједнице);
 • уверењa о држављанству Републике Србије пара;
 • уверењa о пребивалишту пара;
 • фотокопије личних карти или штампани подаци са електронске личне карте;
 • профактура здравствене установе, која ће спроводити поступак вантелесне оплодње, о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у регистар код надлежног органа;
 • потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за Златиборски округ Ужице, да пар испуњава критеријуме прописане од стране Републичке стручне комисије Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, уколико је жена млађа од 42 године;
 • потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале за Златиборски округ Ужице, да је пар искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, уколико је жена млађа од 42 године. Уколико је жена старија од 42 године, овај доказ није потребно подносити.

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног позива - Преузми

Образац захтева - Преузми