Насловна | Јавни позив за подношење пријава за доделу дечијих ауто-седишта за путничка возила
Јавни позив за подношење пријава за доделу дечијих ауто-седишта за путничка возила
14.01.2019. 14:37

Председник Општине Пожега, на основу члана 54 Статута општине Пожега „Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15 ( 01 Број: 110-5/2008, 011-22/2009, 011-7/2010 и 011-40/2015), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Пожега о додели дечијих ауто-седишта за путничка возила, дефинисано Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Општине Пожега за 2018. годину, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО – СЕДИШТА ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

 

1. Позивају се родитељи са територије општине Пожега, да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих ауто – седиша за путничка возила за децу старости од 9 месеци до 3 године.

Јавни позив се расписује за родитеље деце старости од 9 месеци до 3 године у складу са предлогом Савета за безбедност саобраћаја општине Пожега и то за доделу 70  (седамдесет) дечијих ауто – седишта произведених у складу са европским стандардом ЕЦЕ Р44/04.

2. Критеријум за доделу дечијих ауто – седишта је да један од родитеља има пребивалиште на територији Општине Пожега.

3. Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

  • Попуњен пријавни формулар,
  • Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Пожега (очитана лична карта),
  • Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија).

4. Пријаве за доделу ауто –седишта по овом јавном позиву могу се поднети непосредно на писарници Општинске управе Пожега на шалтеру број 6 или препоручено путем поште.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „ОПШТИНА ПОЖЕГА – ПРИЈАВА ЗА АУТО – СЕДИШТА“.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници општине Пожега или на шалтеру број 6 Општинске управе Пожега.

Рок за подношење пријава почиње да тече од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Општине Пожега и траје до поделе свих 70 планираних ауто – седишта.

5. ,Општина Пожега ће поделити ауто – седишта лицима по приоритету подношења пријава. Пријаве поднете поштом биће завођене одмах по пријему у Општинској управи под бројем који следи након броја под којим је заведена последња поднета пријава.

Благовременост, уредност и комплетност приложене документације уз поднете пријаве прегледаће Комисија коју ће посебним решењем формирати Председник општине.

Уколико буду предате пријаве код којих документација није потпуна и уредна, исте ће бити одбачене, а конкурс ће се наставити до потпуне поделе ауто – седишта.

                                         ПРЕДСЕДНИК,

Др Милан Божић

Пратећа документација:

Текст конкурса - Преузми

Пријавни формулар - Преузми