Насловна | Јавни позив за асфалтирање путева уз учешће грађана и општине у односу 1:2
Јавни позив за асфалтирање путева уз учешће грађана и општине у односу 1:2
17.01.2023. 13:20

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ОПШТИНЕ У ОДНОСУ 1:2

Позивају се месне заједнице или групе грађана које желе да асфалтирају пут уз сопствено учешће и учешће Општине да се пријаве на конкурс.

Ради учешћа на конкурсу месна заједница или група грађана прилаже:

1. Захтев у коме ће описати локацију и дужину предметног пута који се асфалтира, број домаћинстава који користе пут, значај пута и висину сопствених средстава за учешће у заједничком асфалтирању пута.

2. Предмер и предрачун радова за реконструкцију предметног пута, са важећим ценама радова, оверен од стране стручног лица или Пројекат реконструкције предметног пута са ревидованим предмером и предрачуном радова, оверен од стране стручног лица.

 

Тражену документацију уз захтев, доставити Општини Пожега – на писарницу општине, до 14.02.2023.године

Услови конкурса:

На конкурс могу да се јаве:

1. Група грађана

2. Месна заједница.

Минимално учешће грађана је 300.000,00 динара а максимално 2.000.000,00 динара.

        Доказ: оверени списак грађана и висина учешћа, појединачно и укупно.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми