Насловна | Јавне набавке | Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга израде плана детаљне регулације “Ромско насеље Лисиште” у Пожеги. ЈН бр.1.2.13/2020
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга израде плана детаљне регулације “Ромско насеље Лисиште” у Пожеги. ЈН бр.1.2.13/2020
12.02.2020. 12:55

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми