Насловна | Јавне набавке | Обавештење о обустави поступка јавне набавке Услуга израде плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у Пожеги. ЈН бр.1.2.13/20
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Услуга израде плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у Пожеги. ЈН бр.1.2.13/20
12.02.2020. 09:03

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Услуга израде плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у Пожеги. ЈН бр.1.2.13/20 - Преузми