Насловна | Јавне набавке | Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега. ЈН бр.1.3.12/2019
Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега. ЈН бр.1.3.12/2019
29.10.2019. 14:04

Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега. ЈН бр.1.3.12/2019 - Преузми