Насловна | Јавне набавке | Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега. ЈН бр.1.3.18/2019
Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега. ЈН бр.1.3.18/2019
04.09.2019. 16:12

Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција и доградња пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега. ЈН бр.1.3.18/2019 - Преузми