Насловна | Јавне набавке | Одлука о додели уговора за партије 1 и 3 за јн Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега и Одлука о обустави поступка за партију бр. 2 - дрво за огрев
Одлука о додели уговора за партије 1 и 3 за јн Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега и Одлука о обустави поступка за партију бр. 2 - дрво за огрев
08.08.2019. 14:14

Одлука о додели уговора за партије 1 и 3 за јн Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега и Одлука о обустави поступка за партију бр. 2 - дрво за огрев - Преузми