Насловна | Јавне набавке | О Д Л У К А о измени уговора за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги
О Д Л У К А о измени уговора за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги
08.08.2019. 14:13

О Д Л У К А о измени уговора за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги - Преузми