Насловна | Јавне набавке | О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.
О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.
02.08.2019. 14:43

О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега. - Преузми