Насловна | Јавне набавке | Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Летње одржавање локалних путева (кошење банкина, чишћење канала, пропуста, насипање и скидање банкина и др.). ЈН бр.1.3.7/2019
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Летње одржавање локалних путева (кошење банкина, чишћење канала, пропуста, насипање и скидање банкина и др.). ЈН бр.1.3.7/2019
13.05.2019. 13:40

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми