Насловна | Јавне набавке | ОДЛУКА о додели уговора за партију 1 и партију 2 за јавну набавку мале вредности Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети јн. бр. 1.3.2/2019
ОДЛУКА о додели уговора за партију 1 и партију 2 за јавну набавку мале вредности Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети јн. бр. 1.3.2/2019
12.04.2019. 13:08

ОДЛУКА о додели уговора за партију 1 и партију 2 за јавну набавку мале вредности Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети јн. бр. 1.3.2/2019 - Преузми