Насловна | Јавне набавке | Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка мале вредности - Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега.- ЈН бр. 1.1.5-пп/18
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка мале вредности - Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега.- ЈН бр. 1.1.5-пп/18
25.09.2018. 22:36

Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка мале вредности - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега.- ЈН бр. 1.1.5-пп/18

Обавештење о закљученом уговору