Насловна | Јавне набавке | Јавна набавка мале вредности обликована по партијама јн. бр. 1.3.10/2017 - Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
Јавна набавка мале вредности обликована по партијама јн. бр. 1.3.10/2017 - Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
16.02.2017. 23:07

Текст позива - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

Конкурсна документација - предмер и предрачун радова - Преузми

Конкурсна документација - техничка спецификација ел. материјала - Преузми

Измена конкурсне документације - Преузми