Насловна | Јавне набавке | Услуга извођења екскурзија ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку обликована по партијама ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију на период од годину дана ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.5/2017
Услуга извођења екскурзија ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку обликована по партијама ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију на период од годину дана ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.5/2017
14.08.2017. 09:10

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми