Пожега
Насловна | Архива | Јавна презентација урбанистичког пројекта за кат. парцелу бр.4380 КО Пожега
Јавна презентација урбанистичког пројекта за кат. парцелу бр.4380 КО Пожега
30.05.2024. 10:11

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чланa 91 и 92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 32/2019), оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР.4380 КО ПОЖЕГА

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за кат. парцелу бр.4380 КО Пожега, обавиће се у згради Општинске управе Пожега, са адресом Трг Слободе бр.9, на другом спрату у периоду од 07.06.2024. год. до закључно са 14.06.2024.год.

Инвеститор  предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће „Гранит плус“ Д.О.О., ул.Међај бр.7, а носилац израде техничке документације „MASS ARCHITECTS“, Агенција за архитектонску делатност, одговорни урбаниста Драгана Зечевић маст.инж.арх., бр.лиценце 200 1093 08.

У току јавне презентације, урбанистички пројекат, биће изложен, и на сајту Општине Пожега, http://www.pozega.org.rs/ у рубрици “Актуелности“.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији Драгана Стефановић, дипл.инж.арх., контакт 031/3806-401, локал 149.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (14.06.2024.год.), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

Пратећа документација - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10