Насловна | Архива | 17. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
17. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
18.03.2023. 12:00

За петак  24.03.2023. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА
 2. ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД  2023.-2030. ГОДИНЕ
 6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 7. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНЕ
 8. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕДАЈНИ ЦЕНТАР МАЉЕН НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА (материјал на седници)
 10. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА ПРЕМА СПЕЦИФИЧНОСТИМА СРЕДИНА
 11. ПРОГРАМ РАДА ТО РЕГИЈА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 12. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ – ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2022. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 14. СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 15. СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ ПОЖЕГА
 16. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 17. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА – ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 18. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 19. ИЗМЕНА ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017-2027. ГОДИНА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 20. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2023-2026 ГОДИНА – ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 21. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 22. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 23. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ
 24. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
 27. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 28. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                                                                        Славица Симовић        

Материјал за седницу СО Пожега - Преузми