Насловна | Архива | 16. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
16. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
21.12.2022. 19:35

За уторак  27.12.2022. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
 3. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ

(Сагласност Министарства финансија Републике Србије биће накнадно достављена)

 1. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКО НАСЕЉА „САВРЕМЕНО СЕЛО“ У КО ЉУТИЦЕ, ОПШТИНА ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРЕДЕОНЕ ЦЕЛИНЕ ТОМЕТИНО ПОЉЕ“
 7. ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКУ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И КОМУНАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 11. ОДЛУКУ О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 12. ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈЕ СУ АКТИВНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПОЖЕГА
 13. ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ У  ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ   (1/2 кп. 428/16 КО Пожега и ½ стамбеног објекта изграђеног на наведеној парцели – улица Димитрија Туцовића 24)
 14. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 15. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 16. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 17. ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА, ТРЕТМАНА И БЕЗБЕДНОГ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА, ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 19. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 20. ПРОГРАМ  РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЖЕГИ ЗА 2023/24 ГОДИНУ
 21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА ЗА 2023. ГОДИНУ
 22. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 23. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 24. ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 25. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА РАДНУ 2022/2023 ГОДИНУ
 26. ИЗВЕШТАЈИ  О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2022. ГОДИНИ И ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2023. ГОДИНУ
 27. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА
 28. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ – ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, у ликвидацији
 29. ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА ЗА ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 30. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023.ГОДИНУ
 32. РЕШЕЊЕ И ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 33. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                                                                               Славица Симовић  

Преузмите комплетан материјал за седницу