Насловна | Архива | 9. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
9. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
01.11.2021. 09:26

За петак 05.11.2021. године, у 10.00 часова
у великој сали општине Пожега

с а з и в а м
ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСОФМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈА
 3. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ" У ПОЖЕГИ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
 5. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 6. ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ
 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ - ПУ "ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
 9. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ "ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ СА АНЕКСОМ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПУ "ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА - ПЛАН ШИРЕЊА ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПВО ГОДИНЕ УЗЛЕТА У ПУ "ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
 10. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПРЕДСЕДНИК СО,

Дејан Мркић

 

Материјал за седницу (.зип формат) - Преузми