Насловна | Архива | Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
12.08.2021. 14:26

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Моравице, да делу к.п. бр. 2074 КО Лопаш, на територији СО Пожега - Преузми