Насловна | Архива | Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
23.07.2021. 10:24

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ДАВАЊЕ  САГЛАСНОСТИ   НА   СТУДИЈУ  О  ПРОЦЕНИ   УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Предузеће „Beton IN1" д.о.о.Нови Београд, Савски насип бр.1, PIB:111352898, носиoц пројекта : „Мобилно привремено постројење за производњу бетона-бетоњерка, капацитета 100 м3/ сат која се поставља на кат.парцели 1559/1 КО Пожега, општина Пожега, у оквиру Индустријске зоне“, поднело је Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта  на  животну  средину (три примерка студије у аналогном и један у дигиталном облику).

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл.глРС'',бр.69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Скупштине општине Пожега, Трг Слободе бр.9, соба бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања  овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом 6. горе поменутог Правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Пожега, Трг Слободе бр.9.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гл.РС'',бр.135/04,36/09) и са чланом 5. горе поменутог Правилника о поступку јавног увида, дана 23.08.2021.год. са почетком у 10 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Пожега (Скупштинска сала).