Насловна | Архива | Фондација Ана и Владе Дивац: Конкурс за доделу РСК стипендија за школску 2021/2022. годину
Фондација Ана и Владе Дивац: Конкурс за доделу РСК стипендија за школску 2021/2022. годину
13.07.2021. 14:11

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РСК СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ


Фондација «Ана и Владе Дивац» у сарадњи са донаторима из САД, расписује конкурс за доделу РСК стипендија ученицима који 2021. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

I УСЛОВИ

Право на стипендију имају ученици који у септембру 2021. године уписују I, II, III или IV разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који имају успеха у учењу и владању и чији је барем један родитељ/старатељ имао избеглички статус у Републици Србији, а избегао је из Републике Хрватске и то из следећих општина: Бенковац, Војнић, Вргинмост, Глина, Грачац, Двор, Доњи Лапац, Дрниш, Книн, Кореница, Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Плашки, Слуњ, Задар, Цапраг, Грубишно Поље, Дарувар, Окучани, Пакрац, Слатина, Бели Манастир, Вуковар, Даљ, Мирковци, Тења.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I, II, III или IV разредa средње школе који у школовању постижу одличан општи успех (од 4,50 до 5,00), а чији један или оба родитеља/старатеља имају доказ да су избегли из горе наведених општина. Предност при додели стипендије имаће кандидати који до сада нису добијали ову стипендију.

Број стипендија који се додељује за школску 2021/2022. годину је 32. Стипендије се исплаћују на месечном нивоу за време трајања школске године (10 месеци), а у месечном износу од 5,000 динара.  

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси обавезну документацију:

1.         Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);

2.      Уверење о постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Копија књижице/сведочанства за последње 3 године школовања)

3.         Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (Копија диплома, награда и сл.)

4.     Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Потврда од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље)

5.     Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте оба родитеља или старатеља.

6.         Потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (Копија избегличке легитимације или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)

7.         Потврда о волонирању, уколико је ученик волонирао у некој институцији или организацији.

Конкурс ће бити отворен од 13.7.2021. до 30.7.2021. године. Пријаве се шаљу на адресу Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, 11 000 Београд са назнаком „За РСК стипендије“. Све додатне информације могу се добити на телефон 011/33 41 755.

 

Комплетан текст Конкурса можете погледати на сајту Фондације - www.divac.com/Konkursi/3001/KONKURS-ZA-DODELU-RSK-STIPENDIJA-ZA-SKOLSKU.shtml