Насловна | Архива | ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
07.12.2020. 14:38

ЈАВНИ   УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА

УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби трајаће од 07. децембра 2020.године до 08. јануара 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана може се обавити на писарници ОУ Пожега сваког радног дана од 0800 до 1400 сати. Непосредни  увид  у текстуални део нацрта Плана може се извршити на шалтеру број 4 писарнице ОУ Пожега, где се  могу  добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на  нацрт  Плана могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега или путем мејла  на адресу urbanizam45@gmail.com, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 15.јануара 2021.године одржати јавну седницу у Великој сали зграде СО-е Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт плана, могу исте образложити пред комисијом.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пратећа документација - Преузми