Насловна | Архива | Рани јавни увид измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
Рани јавни увид измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
21.08.2020. 11:55

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ

 

Рани јавни увид измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 24.августа до 09.септембра 2020. године.

Непосредни увид у графичке прилоге документације припремљене за рани јавни увид може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију може се извршити у канцеларији 43 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се  могу добити и сва детаљнија обавештења у вези поступка израде предметног плана, општих циљева и сврхе измене и допуне плана, могућих решења за развој просторне целине, као и ефеката планирања.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије у току раног јавног увида могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка раног јавног увида, са назнаком

«примедба/сугестија са раног јавног увида».

Након завршетка раног јавног увида наставља се процедура измене и допуне предметног плана. Све евидентиране примедбе и сугестије након разматрања од стране комисије за планове биће достављене обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње у план.

Пратећа документација:

ИИД ПГР Пожега РЈУ, наслов и садржај - Преузми

ИИД ПГР Пожега РЈУ, текст - Преузми

Карта планиране намене површина - Преузми