Насловна | Архива | Среда 15. јул 2020. године - Дан жалости на територији општине Пожега
Среда 15. јул 2020. године - Дан жалости на територији општине Пожега
14.07.2020. 13:56

На основу члана 19. Пословника о раду Општинског већа општине Пожега  (''Службени лист општине Пожега'', број 1/2008), Општинско веће општине Пожега на телефонској седници од  14.07.2020.  године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I

Проглашава се среда 15. јул 2020. године, Даном жалости на територији општине Пожега, поводом смрти грађана општине Пожега, преминулих од последица епидемије вирисум COVID-19.

II

    Државни органи и органи локалне самоуправе, организације и друга правна лица која истичу заставу, дужна су да заставу Републике Србије и заставу општине  Пожега, спусте на пола копља. Радиодифузне организације за информисање на територији општине Пожега, дужне су да у својим програмима емитују Одлуку о проглашењу Дана жалости, да уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других емисија забавног карактера, емитују музику и емисије прикладне Дану жалости и да програмску шему ускладе са Даном жалости.

01 број : 06-33/20 од 14.07.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ПРЕДСЕДНИК  OПШТИНЕ ПОЖЕГА,

                          Ђорђе Никитовић

Закључак Општинског већа - Преузми