Насловна | Архива | Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама
Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама
23.06.2020. 10:56

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 47/2018), члана 55 став 1 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19), Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину („Службени лист општине Пожега“, број 16/19) и члана 12 Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама, председник општине Пожега доноси следећу

ОДЛУКУ

Средства у износу од 1.000.000,00 динара која су предвиђена у буџету општине Пожега, Функција 160 – опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, Програм 0602 – локална самоуправа, Пројекат 0015 – конкурсно финансирање удружења, Позиција 40, Конто 481 – дотације невладиним организацијама, распоређују се на следећи начин:

 

  1. За пројекат „Радови у храму Света Три Јерарха на постављању гранитног пода на галерији храма“ црквене општине Пожега који је добио укупно 60 бодова, додељују се средства у износу од 500.000,00 динара;
  2. За пројекат „Куповина и уградња котла на пелет“ црквене општине Засеље који је добио укупно 58,6 бодова, додељују се средства у износу од 200.000,00 динара;
  3. За пројекат „Изградња ограде, летњиковца и капије око храма Св. Ап. Петра и Павла“ црквене општине Горња Добриња који је добио укупно 48 бодова, додељују се средства у износу од 115.000,00 динара;
  4. За пројекат „Уређење дворишта око парохијског дома са уградњом бехатон плоча“ црквене општине Годовик који је добио укупно 42 бода, додељују се средства у износу од 100.000,00 динара;
  5. За пројекат „Куповина богослужбених одежда за парохијску цркву“ црквене општине Горобиље који је добио укупно 29,3 бода, додељују се средства у износу од 85.000,00 динара.

Образложење

            Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама формирана Решењем 01 број 020-175/2020 од 27.05.2020. године размотрила је пристигле пријаве на Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за 2020. годину и оценила исте у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама.

            По окончању поступка Комисија је сачинила Извештај о спроведеном Јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим пријавама, Предлог ранг листе са бодовима и Предлог износа за суфинансирање пројеката.

            По достављању Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса, Председник општине Пожеге, донео је Одлуку о додели средстава као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Учесници Конкурса имају право приговора Општинском већу општине Пожега у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке.

 

                                                                                                                        Председник општине

                                                                                                                           Ђорђе Никитовић

                                                                                                                  _______________________

 

Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама - Преузми