Насловна | Архива | Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 3 сеоске куће
Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 3 сеоске куће
05.06.2020. 10:26

Општина Пожега обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 3 сеоске куће са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 8 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 6. јула 2020. године на огласној табли општине и месних канцеларија општине Пожега и на интернет презентацијама општине Пожега www.pozega.org.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Пожега кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа саокућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без теретана објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од 6. јула 2020. године до 21. августа 2020. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 031/3816-401 или код поверениказа за избеглице и миграције у општинској управи Пожега, Трг слободе бр. 9.