Насловна | Архива | ЈАВНИ ПОЗИВ свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега,кроз учешће на седницама Радног тима које ће бити одржане у уторак и среду, 28. и 29. јануара 2020. године.
ЈАВНИ ПОЗИВ свим заинтересованима да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана општине Пожега,кроз учешће на седницама Радног тима које ће бити одржане у уторак и среду, 28. и 29. јануара 2020. године.
22.01.2020. 10:34

Позив се односи на појединце, представнике удружења грађана, професионалних, струковних и других организација, као и представнике других јавних институција који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана: област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС); област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу; област 3: Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС и  област 4:Однос између ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише.

О областима 1 и 2 расправљаће се на седници Радног тима у уторак, 28. јануара, од 11ч, а о областима 3 и 4 у среду, 29. јануара, од 10ч. Седнице се одржавају у малој сали  општине Пожега.

Општина Пожега, уз подршку Сталне конференције градова и општина, започиње процес израде Локалног антикорупцијског плана и формирања тела за његово праћење.Радни тим за израду Локалног антикорупцијског плана чине седам представника органа општине Пожега, других органа јавне власт и јавних служби, три представника удружења грађана и један представник медија

Ово подразумева да ће Радно тело на својим седницама разматрати области из Модела Локалног антикорупцијског плана, који је припремила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области, добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге. На овај начин заинтересована јавност може значајно да утиче на квалитет овог документа и утиче на превенцију корупције у локалној заједници.

За додатне информације можете се обратити општини Пожега емаил адресу ler@pozega.org.rs и zamenik.predsednika@pozega.org.rs

Модел Локалног антикорупцијског плана можете преузети са интернет странице Агенције за борбу противкорупције: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf?pismo=lat